Stavomal Slovakia s.r.o. - Všetko pre Vašu stavbu: Fasádne práce, sádrokartonárske práce, maliarske práce, lešenárske práce, hydroizolácie, stavby na klúč
Stavomal Slovakia s.r.o. - Všetko pre Vašu stavbu: Fasádne práce, sádrokartonárske práce, maliarske práce, lešenárske práce, hydroizolácie, stavby na klúč
Stavomal Slovakia s.r.o. - Všetko pre Vašu stavbu: Fasádne práce, sádrokartonárske práce, maliarske práce, lešenárske práce, hydroizolácie, stavby na klúč
Stavomal Slovakia s.r.o. - Všetko pre Vašu stavbu: Fasádne práce, sádrokartonárske práce, maliarske práce, lešenárske práce, hydroizolácie, stavby na klúč
Stavomal Slovakia s.r.o. - Všetko pre Vašu stavbu: Fasádne práce, sádrokartonárske práce, maliarske práce, lešenárske práce, hydroizolácie, stavby na klúč
Stavomal Slovakia s.r.o. - Všetko pre Vašu stavbu: Fasádne práce, sádrokartonárske práce, maliarske práce, lešenárske práce, hydroizolácie, stavby na klúč
Stavomal Slovakia s.r.o. - Všetko pre Vašu stavbu: Fasádne práce, sádrokartonárske práce, maliarske práce, lešenárske práce, hydroizolácie, stavby na klúč

STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.

je firma s bohatým odbornými skúsenosťami, korektným prístupom k zákazníkovi, pevným finančným zázemím a kvalifikovaným ľudským zdrojom. Máme stabilnú pozíciu na Slovenskom stavebnom trhu, ktorú chceme ďalej upevňovať kvalitne odvedenou prácou a ústretovým prístupom k zákazníkom. Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite.

ZODPOVEDNOSŤ

Firma STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o. zodpovedá za to, že realizovaná stavba je zhotovená podľa dohodnutých podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zodpovedá za vady, ktoré realizovaná stavba má v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prajavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Firma postupuje pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou. Dodržiava všeobecné záväzné predpisy, technické normy a stanovrné podmienky.

Zelinka František
Konateľ spoločnosti

Mapa stánky

O nás | Referencie | Galéria | Certifikáty | Partneri | Kontakt

Copyright © 2011 STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.